praktiske retningslinjer

Hos Canify Clinics gør vi vores bedste for at forklare, hvad det vil sige at være medicinsk cannabispatient på en enkel måde. Nedenfor finder du generelle anbefalinger om, hvordan du kan tage cannabis som medicin. Husk dog, at din læges anvisninger altid skal vægtes højest.

Generelle anbefalinger

Hos Canify Clinics gør vi vores bedste for at forklare, hvad det vil sige at være medicinsk cannabispatient på en enkel måde. Nedenfor finder du generelle anbefalinger om, hvordan du kan tage cannabis som medicin. Husk dog, at din læges anvisninger altid skal vægtes højest.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte os.

Forståelse af koncentration, ratio og dosis

Her vil vi hjælpe dig med at forstå dit medicinske cannabisprodukt. Etiketter, koncentrationer, ratio og dosering kan være svære at navigere i.

Koncentration

Et medicinsk cannabisprodukt mærkes oftest med koncentrationerne af de vigtigste cannabinoider THC og CBD. “Koncentration” betyder indholdet af THC/CBD pr. vægt eller volumen af hele produktet. Koncentrationen kan angives i milligram pr. milliliter (mg/ml), milligram pr. gram (mg/g) eller i procent (%).

Blomster

Koncentrationen af THC og CBD i cannabisblomster angives som procent (%) eller mg pr. g blomst.

Et eksempel på en koncentration udtrykt som % i 1 gram (1000 mg) blomst:

 • 15 % THC = (15/100) * 1000 mg = 150 mg THC i 1 gram blomst
 • 10 % CBD = (10/100 * 1000 mg = 100 mg CBD i 1 gram blomst

 

For et produkt indeholdende 15% THC og 10% CBD

1 gram (1000 mg) blomst indeholder:

 • 150 mg THC
 • 100 mg CBD
 • 750 mg andre
  indholdsstoffer
Koncentrationen af THC og CBD i cannabisblomster angives som procent (%) eller mg pr. g blomst. Et eksempel på en koncentration udtrykt som % i 1 gram (1000 mg) blomst: 15 % THC = (15/100) * 1000 mg = 150 mg THC i 1 gram blomst 10 % CBD = (10/100 * 1000 mg = 100 mg CBD i 1 gram blomst

Omregning af koncentrationen udtrykt i % for blomster

Et eksempel på en koncentration udtrykt som mg/g blomst:

 • 150 mg/g THC = 150 mg THC i 1 gram blomst
 • 100 mg/g CBD = 100 mg CBD i 1 gram blomst

Olier (ekstrakter)

Koncentrationen af THC og CBD i cannabisekstrakter, f.eks. olier, angives som procent (%) eller mg/ml.

Et eksempel på en koncentration udtrykt som %:

 • 15 % THC = 15 g THC /100 ml = 15000 mg THC/100 ml = 150 mg THC i 1 ml olie
 • 2 % CBD = 2 g CBD /100 ml = 2000 mg CBD/100 ml = 20 mg CBD i 1 ml olie

For et produkt indeholdende 15% THC og 2% CBD

1 ml olie indeholder:

 • 150 mg THC
 • 20 mg CBD
Koncentrationen af THC og CBD i cannabisekstrakter, f.eks. olier, angives som procent (%) eller mg/ml. Et eksempel på en koncentration udtrykt som %: 15 % THC = 15 g THC /100 ml = 15000 mg THC/100 ml = 150 mg THC i 1 ml olie 2 % CBD = 2 g CBD /100 ml = 2000 mg CBD/100 ml = 20 mg CBD i 1 ml olie

Omregning af koncentrationen udtrykt i % for olie

Ratio

Ratio (forhold) giver dig mulighed for at vide, hvor meget af et stof der er til stede i forhold til et andet.

Du kan beregne ratioen mellem THC og CBD i dit medicinske cannabisprodukt, hvis det ikke allerede er angivet af producenten på etiketten.

Eksempel: THC:CBD-forhold

 • THC 1:1 CBD har lige dele CBD og THC
 • THC 1:3 CBD har tre gange så meget CBD som THC
 • THC 4:1 CBD har fire gange så meget THC som CBD

 

Hvis et produkt angiver en koncentration på 20 mg THC og 10 mg CBD pr. 1 ml olie, kan forholdet findes ved at dividere 20 mg THC med 10 mg CBD, hvilket giver 2:1. Produktet indeholder således dobbelt så meget THC som CBD.

Bemærk venligst, at forholdet ikke fortæller noget om produktets faktiske koncentration. Et produkt med et THC:CBD-forhold på 2:1 kan indeholde 20 mg THC og 10 mg CBD, men det kan lige så godt indeholde andre koncentrationer, f.eks. 200 mg THC og 100 mg CBD.

Dosis

Udtrykket “dosis” angiver, hvor meget medicin en patient tager på én gang.

En generel doseringsanbefaling for medicinsk cannabis er “start low, go slow” (start ved lav dosis, øg langsomt). Den korrekte dosis vil blive fastlagt i samråd med din læge. Ofte er det nødvendigt at justere dosis i begyndelsen for at opnå den ønskede virkning. Dette kaldes ofte for “titrering” af dosis. Det er vigtigt at vente et passende tidsrum for at vurdere virkningen, før man tager en ny dosis eller øger dosis. Strategien for dosisjusteringer vil blive aftalt med din læge.

Hver patient reagerer forskelligt på medicin, og dosis afhænger også af, hvilken administrationsvej der vælges (inhalation, oral, oromukosal), patientens sundhedstilstand, kropssammensætning, tidligere erfaring med cannabis med mere. Den oplevede effekt af dosis vil også afhænge af faktorer som inhalationsmønster samt eventuel mad, der er spist før og efter, mm.

Referencer

1. Hazekamp, A. The Trouble with CBD Oil. Medical Cannabis and Cannabinoids 1, 65–72 (2018).

2. Cannabisbureau.nl. Information for pharmacists and healthcare professionals. (2021).

3. MacCallum, C. A. & Russo, E. B. Practical considerations in medical cannabis administration and dosing. European Journal of Internal Medicine vol. 49 12–19 (2018).

4. Health Canada. INFORMATION FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS. Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids. (2018).

5. Sevigny, E. L. Cannabis and driving ability. Current Opinion in Psychology vol. 38 75–79 (2021).


Fællesskab

Vi er et fællesskab af patienter, sundhedspersonale med flere, der er dedikeret til konstant at opbygge, bruge og dele viden om smertebehandling. Vil du være en del af fælleskabet på de sociale medier? Følg os via nedenstående link:
Ønsker du at læse mere om muligheder for behandling af kroniske smerter i vores klinik i Aalborg, kan du finde mere relevant information på siden Cannabisbehandling samt på siden Kræftbehandling
 
Sidder du inde med spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du altid kontakte vores klinikpersonale, der vil hjælpe dig så vidt muligt med at afklare dine spørgsmål.