Ordliste for medicinsk cannabis

Udforsk listen over ord, der ofte bruges i forbindelse med medicinsk cannabis, og læs deres forklaringer herunder.

2-arachidonoylglycerol (2-AG) er en cannabinoid, der produceres i kroppen (derfor omtales den som en “endocannabinoid”). 2-AG binder sig til og aktiverer de vigtigste cannabinoidreceptorer (CB1 og CB2), hvilket forårsager forskellige signaler i kroppen.

 

Anandamid (AEA) er en cannabinoid, der produceres i kroppen (derfor omtales den som en “endocannabinoid”). AEA binder sig til og aktiverer de vigtigste cannabinoidreceptorer (CB1 og CB2) med den største effekt på CB1, hvilket forårsager forskellige signaler i kroppen. Det farmakologiske respons på AEA ligner det farmakologiske respons på THC.

 

THC i cannabis har potentiale til at skabe en afhængighedstilstand, og det antydes, at et højere THC-indtag øger risikoen for denne afhængighed. De fleste videnskabelige undersøgelser af cannabisafhængighed er imidlertid blevet udført på rekreative brugere, og der er meget lidt forskning i sammenhængen mellem medicinsk brug af cannabis og afhængighed. Manglen på data betyder, at risikoen for afhængighed forårsaget af medicinsk cannabis ikke kan udelukkes, og risikoen øges ved højere doser og hyppigere brug af THC. Denne risiko skal vurderes af en læge i forhold til de potentielle fordele ved behandlingen.

 

Den aktive farmaceutiske ingrediens (API) i et lægemiddel er det stof, der frembringer dets terapeutiske virkning. Medicinsk cannabis indeholder flere API’er, hvoraf de vigtigste er THC og CBD, men andre indholdsstoffer i cannabisplanten (f.eks. terpener og andre cannabinoider) menes også at have terapeutiske virkninger. Medicinsk cannabis består således af en blanding af mange potentielle API’er, som kan bidrage til virkningerne.

 

Biotilgængelighed er den mængde indtaget lægemiddel, der når ud i det systemiske blodomløb. Mange faktorer kan påvirke biotilgængeligheden af medicinsk cannabis – en af de vigtigste er indtagelsesmetoden (oral, inhalation, under tungen). Andre faktorer omfatter lægemidlets sammensætning eller patientens køn, sundhedstilstand osv.

 

Bivirkninger er uønskede virkninger af en medicinsk behandling. De bivirkninger, der er observeret ved medicinsk cannabis, er normalt milde eller moderate og aftager inden for få timer. I de fleste tilfælde kan de kontrolleres med dosisreduktion og vil aftage ved gentagen brug. For flere oplysninger, se under FAQ1.

 

Cannabinoider er en gruppe af kemiske forbindelser, der interagerer med kroppens endocannabinoide system (ECS). Cannabinoider produceres i kroppen efter behov (endocannabinoider), men findes også i cannabisplanten (phytocannabinoider) og er ansvarlige for de fleste af de virkninger, der opnås ved medicinsk cannabis. De vigtigste endocannabinoider er Anandamid (AEA) og 2-arachidonoylglycerol (2-AG), mens de vigtigste phytocannabinoider er THC og CBD.

 

Den taksonomiske navngivning af planter er en hierarkisk måde at gruppere planter i rangordnede kategorier som f.eks. familier, slægter, arter og underarter. Cannabis sativa L. er navnet på den enkelte art, der tilhører Cannabis-slægten, som tilhører Cannabaceae-familien, der også indeholder humleplanter. Det kan diskuteres, om Cannabis sativa L. bør opdeles i yderligere underarter som Sativa og Indica.

 

Cannabinoidreceptor type 1 (CB1) er en del af det endocannabinoide system i kroppen og interagerer med cannabinoider, der produceres i cannabisplanten (phytocannabinoider) eller i kroppen (endocannabinoider). CB1 findes i forskellige celler og væv i kroppen og er stærkt udtrykt i centralnervesystemet.

 

Cannabinoidreceptor type 2 (CB2) er en del af det endocannabinoide system i kroppen og interagerer med cannabinoider, der produceres i cannabisplanten (phytocannabinoider) eller i kroppen (endocannabinoider). CB2 findes i forskellige celler og væv i kroppen, men dens tilstedeværelse er særlig høj i celler og væv, der er involveret i immunreaktioner.

 

CBD (cannabidiol) er en af de vigtigste cannabinoider i cannabisplanten; den skaber ikke et euforisk ”high” hos patienter, men anvendes medicinsk for antiinflammatoriske, krampestillende, muskelafslappende, angstdæmpende, nervebeskyttende, antioxidante og antipsykotiske virkninger1,2. CBD-produkter (som i Danmark indeholder <0,2 % THC) kan købes uden recept uden for apoteker. Der kan være særlige regler for den enkelte produkttype, fx lægemiddel, kosttilskud (eller andre fødevarer) og kosmetik, som skal overholdes. Om cannabisprodukter solgt i butikker eller på nettet nu er lovlige eller ej, afhænger af en konkret vurdering af det enkelte produkt. Mange af de produkter, der sælges på nettet indeholder CBD i en mængde, der påvirker kroppen, og derfor kan  være et lægemiddel – også selv om THC-indholdet er under 0,2%3.

 

Cannabinoider i cannabisplanten har vist sig at interagere med et meget vigtigt fysiologisk system i kroppen, som kaldes “endocannabinoidsystemet” (ECS). ECS består af de signalmolekyler, der produceres i kroppen (endocannabinoider), de enzymer, der er ansvarlige for biosyntesen og nedbrydningen af endocannabinoiderne, samt receptorer med bindingssteder for endocannabinoiderne. ECS er involveret i opretholdelsen af en stabil tilstand i reguleringen af appetit, energibalance, smerteopfattelse, humør, hukommelse, immunreaktioner og andre faktorer4.

 

Den kombinerede og interaktive terapeutiske virkning af forskellige indholdsstoffer i cannabisplanten (f.eks. cannabinoider kombineret med terpener) betegnes som “entourage-effekten.

 
 

Nogle produkter fås som væsker (olier eller tinkturer), der er ekstraheret fra plantemateriale ved hjælp af opløsningsmidler som ethanol, flydende CO2 osv. Flydende lægemidler sluges typisk eller anbringes under tungen. Ekstrakterne kan også fyldes i kapsler til oral indtagelse eller fremstilles til suppositorier eller topiske produkter til anvendelse på huden.

 

“Farmaceutisk cannabis” henviser til cannabisbaserede produkter, der har gennemgået fuldstændige medicinske forsøg for en bestemt indikation og har opnået en markedsføringsgodkendelse i et eller flere geografiske områder ligesom andre konventionelle lægemidler.

 

Flavonoider er en type forbindelser, der findes i planter, herunder cannabisplanten, og som har forskellige funktioner. Flavonoiderne hjælper med vigtige processer, f.eks. udvikling og vækst. De giver ligeledes planterne smag, lugt og farve, og de fungerer som forsvarsmekanisme mod miljømæssige trusler som mikroorganismer, insekter og UV-lys fra solen6. Det antydes, at flavonoiderne bidrager til den terapeutiske virkning i kombination med andre forbindelser i cannabisplanten, kaldet entourageeffekten, men der er behov for yderligere forskning for at bekræfte dette.

 

Flos er det latinske ord for “blomster”. Når medicinsk cannabis beskrives som “cannabis flos”, henviser det til tørrede cannabisblomster. Flos kan granuleres i mindre stykker, som er lettere for patienten at dosere.

 

Når medicinsk cannabis indtages oralt, transporteres stofferne til tarmen, hvor de absorberes og transporteres direkte til leveren. I leveren omdannes en del af indholdsstofferne til aktive eller inaktive metabolitter i en proces, der kaldes “førstepassage-metabolisme”. Indholdsstofferne, herunder metabolitterne, fordeles derefter systemisk i hele kroppen via blodet. Grundet førstepassage-metabolismen kan mængden af oralt indtagne cannabinoider, der når den systemiske blodcirkulation, være så lav som 6 %, mens den anslås at være 10-35 % ved inhalation, da cannabinoider absorberes direkte i den systemiske blodcirkulation, når de administreres ad denne rute5.

 

Dyrkning af medicinske planter på en reproducerbar måde kræver et passende kvalitetssikringssystem. For at sikre medicinsk cannabis af høj og ensartet kvalitet dyrkes planterne i overensstemmelse med GACP-retningslinjerne (Good Agricultural and Collection Practice).

 

Cannabisprodukter, der produceres til medicinsk brug, produceres i henhold til GMP-reglerne (Good Manufacturing Practice). Dette sikrer, at producenterne kontrollerer og dokumenterer alle produktionstrin, der kan påvirke produktkvaliteten. Resultatet er en ensartet produktion af produkter af høj kvalitet samt eliminering af risikoen for kontaminering, forveksling og fejl. For at sikre patientsikkerheden følges GMP-retningslinjerne ved fremstillingen af alle lægemidler.

 

Alle cannabisprodukter til medicinske formål, der købes uden recept i Danmark, er ulovlige. Størstedelen af de patienter (op til 90 % i et dansk spørgeskema7), der bruger cannabis til medicinske formål, får produkterne fra ulovlige kilder. Som følge heraf er styrken og mængden af urenheder ikke underlagt streng kontrol og varierer betydeligt. Dette resulterer i store variationer i de observerede virkninger mellem produkterne og manglende medicinsk rådgivning til patienterne3.

 

Indica omtales nogle gange som en underart af den overordnede art Cannabis sativa L. og blev oprindeligt dyrket i Sydvestasien som små, buskede planter med brede blade. Cannabisplanter, der dyrkes i dag, er for det meste hybridsorter af planter med forskelligt indhold og karakteristika, og det er vanskeligt at inddele Cannabis sativa L. reelt i underarter.

 

Kemotyper er planters gruppering i nogle få kategorier, som er defineret efter indholdet af de mest omtalte cannabinoider (THC-dominant, THC:CBD-balanceret, CBD-dominant), men uden at tage hensyn til de faktiske koncentrationer eller tilstedeværelsen af andre cannabinoider og terpener. Planter kan således være af samme kemotype, men have forskellige styrker og kemiske sammensætninger – og dermed forskellige virkninger.

 

Kemovarer er planter, der defineres ud fra deres kemiske profil ved at tage hensyn til det faktiske indhold af flere af de vigtigste cannabinoider og de dominerende terpener.

 

Kultivar er en forkortelse for “kultiveret variant” og bruges til at gruppere planter, der er dyrket af mennesker og som har fælles tydelige, ensartede og stabile egenskaber, som kan bevares under formering.

 

Sundhedsrelateret livskvalitet er et patientrapporteret behandlingsmål, der ofte måles i kliniske forsøg med medicinsk cannabis. Livskvalitetsresultater er især vigtige under medicinske behandlinger, hvor det terapeutiske mål ikke er at helbrede sygdommen, men at lindre symptomerne. Målinger af livskvalitet viser patientens tilfredshed samt de oplevede fordele, der opnås gennem behandlingen, og kan blive overset i andre medicinske målinger af slutpunktet. Vurderingen af livskvalitet omfatter en vurdering af patientens fysiske, sociale, følelsesmæssige og mentale helbred.

 

Et magistralt præparat er et cannabisbaseret produkt, der er ordineret af en læge og fremstilles af apoteket til en bestemt patient. På denne måde kan lægen ordinere medicin, der er tilpasset den enkelte patient.

 

Udtrykket “medicinsk cannabis” dækker over fremstillede cannabisprodukter, der indeholder hele spektret af aktive stoffer fra cannabisplanten, herunder cannabinoider, terpener, flavonoider m.m. Produkterne dyrkes og fremstilles under strenge regler, men har ikke en markedsføringstilladelse på samme måde som konventionelle lægemidler.

 

Opioider, såsom morfin, fentanyl, oxycodon og hydromorphone, er meget udbredt som smertestillende midler. Brugen af opioider indebærer en høj risiko for misbrug og afhængighed.

 
 

Ruderalis blev tidligere anerkendt som en underart af den overordnede art Cannabis sativa L. og er en mindre plante med oprindelse i det centrale Rusland. De cannabisplanter, der dyrkes i dag, er for det meste hybridsorter af planter med forskellige egenskaber, og det er vanskeligt at inddele Cannabis sativa L. reelt i underarter.

 

Sativa omtales nogle gange som en underart af den overordnede art Cannabis sativa L. og blev oprindeligt dyrket i det sydlige Asien. Den er karakteriseret ved sin høje vækst og beskriver fiberrige planter med lange, tynde blade. De cannabisplanter, der dyrkes i dag, er for det meste hybridsorter af planter med forskellige egenskaber, og det er vanskeligt at inddele Cannabis sativa L. reelt i underarter.

 

Strain (stamme) bruges almindeligvis, når der henvises til forskellige typer cannabisplanter, der er grupperet efter navn (sandsynligvis lignende afstamning), men uden standardiseret indhold af cannabinoider eller terpener. Derfor kan den samme stamme variere fra batch til batch og er ikke en præcis indikator for styrken eller de forventede virkninger. Stammer bruges i mikrobiologi til at gruppere bakterier, svampe og virus, men ikke i botanikvidenskab til at rangordne planter, så begrebet stammer er en mere uformel men til trods en populær gruppering af cannabisplanter.

 

Terpener er en gruppe af kemiske forbindelser, der findes i cannabisplanten (og andre planter). Som de vigtigste forbindelser i æteriske olier giver terpener planterne duft og smag, og forskellige kombinationer af terpener i planterne giver dem unikke egenskaber. Det er blevet antydet, at terpenerne også bidrager til den terapeutiske virkning af cannabis hos mennesker, men dette er ikke veldefineret og videnskabeligt fastslået, og der er behov for yderligere forskning6.

 

THC (Δ9 – tetrahydrocannabinol) er en af de vigtigste cannabinoider i cannabisplanten og er mest kendt for psykoaktive virkninger såsom den eufori, som nogle patienter oplever, og som også er den mest kendte bivirkning, når cannabis anvendes som medicin. THC anvendes medicinsk for sine smertestillende, muskelafslappende, kvalmestillende og appetitstimulerende virkninger1.

 

Udtrykket “terapeutisk vindue” beskriver intervallet mellem den laveste effektive dosis og den dosis, der genererer uønskede og/eller uacceptable bivirkninger. Patienter med ringe eller ingen erfaring med medicinsk cannabis har typisk et meget smalt terapeutisk vindue, mens regelmæssige brugere udvikler et bredere terapeutisk vindue.

 

Ved gentagen brug af medicinsk cannabis observeres der for nogle patienter et fald i en eller flere af de oplevede virkninger og/eller bivirkninger. Dette betegnes som “tolerance”. For at undgå alvorlige bivirkninger anbefales det derfor altid at starte med en lav dosis medicinsk cannabis, så patienten kan observere eventuelle fysiske og psykiske reaktioner og langsomt opbygge en tolerance.

 

Medicinske cannabisprodukter i form af tørrede blomster kan administreres gennem inhalation ved hjælp af en fordamper. Det anbefales at bruge en fordamper, der er godkendt som medicinsk udstyr. Din læge vil vejlede dig om det rigtige valg af fordamper. Rygning af cannabis anbefales ikke, da forbrændingsprodukterne er kræftfremkaldende og kan være skadelige for lungerne1.

 

Referencer

1. MacCallum, C. A. & Russo, E. B. Practical considerations in medical cannabis administration and dosing. European Journal of Internal Medicine vol. 49 12–19 (2018).

2. Health Canada. Information for Health Care Professionals. Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids. (2018).

3. Hazekamp, A. The Trouble with CBD Oil. Medical Cannabis and Cannabinoids 1, 65–72 (2018).

4. Lowe, H., Toyang, N., Steele, B., Bryant, J. & Ngwa, W. The endocannabinoid system: A potential target for the treatment of various diseases. International Journal of Molecular Sciences vol. 22 (2021).

5. Lucas, C. J., Galettis, P. & Schneider, J. The pharmacokinetics and the pharmacodynamics of cannabinoids. British Journal of Clinical Pharmacology vol. 84 2477–2482 (2018).

6. Lowe, H., Steele, B., Bryant, J., Toyang, N. & Ngwa, W. Non-Cannabinoid Metabolites of Cannabis sativa L. with Therapeutic Potential. Plants 10, 1–17 (2021).

7. Kvamme, S. L., Pedersen, M. M., Alagem-Iversen, S. & Thylstrup, B. Beyond the high: Mapping patterns of use and motives for use of cannabis as medicine. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 38, 270–292 (2021).


Fællesskab

Vi er et fællesskab af patienter, sundhedspersonale med flere, der er dedikeret til konstant at opbygge, bruge og dele viden om smertebehandling. Vil du være en del af fælleskabet på de sociale medier? Følg os via nedenstående link:
Ønsker du at læse mere om muligheder for behandling af kroniske smerter i vores klinik i Aalborg, kan du finde mere relevant information på siden Cannabisbehandling samt på siden Kræftbehandling
 
Sidder du inde med spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du altid kontakte vores klinikpersonale, der vil hjælpe dig så vidt muligt med at afklare dine spørgsmål.