Nu åbner hun en privat cannabisklinik

Af Ida Thorsen

Praktiserende læger er ikke blevet klædt på til at ordinere cannabis efter den forsøgsordning, som Folketinget har vedtaget – derfor tager private over. Men det bør være en offentlig opgave, påpeger nordjysk professor.

Artikel fra nordjyske om Canify Clinics
Speciallæge Kristina Winter står sammen med indehaver Jens Thau bag Canify Clinics i Nørresundby, der tilbyder smertepatienter behandling med medicinsk cannabis på recept. Foto: Martin Damgård.

NORDJYLLAND: En privat smerteklinik tilbyder nu nordjyske smertepatienter behandling med medicinsk cannabis. I klinikken Canify Clinics på Hjørringvej i Nørresundby kan patienter uden henvisning betale for behandling med et af de mange forskellige cannabisprodukter, der er på markedet. Men det kræver i alle tilfælde en lægelig vurdering, og speciallæge i onkologi Kristina Winter har de første aftaler på plads i klinikken.

– Jeg ser frem til, at vi her på klinikken kan hjælpe og fremme livskvalitet hos patienter med kroniske smerter, som ikke imødekommes i det offentlige sundhedsvæsen, siger Kristina Winter.

 

Folketinget vedtog i 2018 en forsøgsordning med medicinsk cannabis, som 1. januar 2022 blev forlænget med yderligere fire år. Politikernes klare intention med ordningen var, at patienter skal have mulighed for at lindre smerter og ubehag med cannabis. Men ordningen fungerer ikke efter hensigten, bl.a. fordi de praktiserende læger ikke blev inddraget i det forberedende arbejde.
Alle læger har ganske vist mulighed for at ordinere medicinsk cannabis, men de er ikke forpligtet til det, og de fleste praktiserende læger afviser at udskrive den type medicin, da de savner viden om cannabismedicinens effekt og bivirkninger. Derfor køber mange danskere i stedet produkter online helt uden kontrol eller lægefaglig vurdering.

Nordjyske Kristina Winter onkolog
Den cannabisbaserede smerteklinik Canify Clinics er netop åbnet på Hjørringvej i Nørresundby. Foto: Martin Damgård.

På den baggrund opstår den private klinik i Nørresundby, som speciallæge Kristina Winter driver sammen med indehaver Jens Thau. Han har tidligere drevet en tilsvarende klinik i København, der holdt ugentlige konsultationer i Nordjylland. 

Lindrer og afspænder

Kristina Winter har bl.a. været ansat som speciallæge på hospice og sygehusene i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn, med tilknytning til de palliative team for alvorligt syge. Hun har flere års erfaring med at behandle patienter med medicinsk cannabis og cannabisbaseret medicin.


– Jeg var selv tilbageholdende i begyndelsen, men nu betragter jeg cannabismedicin som et godt værktøj til at forbedre patienters livskvalitet, siger Kristina Winter.


Behandlingen retter sig primært mod kroniske smertepatienter med f.eks. ryg- og skuldersmerter, samt gigtpatienter, og patienter med migræne, sklerose eller kræft. 

Nordjyske Kristina Winter onkolog
Kristina Winter er onkolog og specialist i palliativ medicin – hun har gode erfaringer med brugen af medicinsk cannabis til smertepatienter. Foto: Martin Damgård.

– Jeg har ofte set, hvordan medicinsk cannabis kan lindre smerter og spændinger og reducere forbruget af f.eks. morfin, påpeger Kristina Winter.


Forsøgsordningen giver hende og andre læger mulighed for at udskrive flere typer cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark – blandt andet cannabisolie og produkter udvundet af cannabisplantens topskud.

Dyr løsning

Eftersom kun ganske få praktiserende læger deltager aktivt i forsøgsordningen, er smertepatienter henvist til selv at finde produkter online eller opsøge en privat klinik.

Klinisk professor Peter Leutscher, overlæge ved Regionshospital Nordjylland, har i mange år interesseret sig for brugen af cannabismedicin til smertebehandling. Da cannabisbaseret medicin var i sin vorden, stiftede han det faglige selskab Klinisk Cannabis Forum, hvor omkring 100 danske læger og forskere gennem årene mødtes for at udveksle erfaringer.

– Målet må absolut være, at opgaven med at ordinere medicinsk cannabis varetages af det offentlige sundhedsvæsen og tilknyttede praktiserende læger, siger Peter Leutscher.

 

– Det er helt håbløst, at man kører en forsøgsordning, uden at man fra sundhedsmyndighedernes side har haft massiv fokus på at sikre tilstrækkelig uddannelse, kurser og oplysning til lægerne, så de føler sig klædt på til opgaven, siger Peter Leutscher, om baggrunden for at de fleste praktiserende læger afviser at behandle med medicinsk cannabis.


– Den situation indebærer en risiko for, at folk med smerter i stedet søger ud på det grå marked for at købe cannabisprodukter, helt uden at få klinisk og lægefaglig vejledning og det er dybt bekymrende, lyder det fra Peter Leutscher.

 

Set i det lys er det ifølge professoren “udmærket”, at en privat klinik nu tilbyder smertebehandling med cannabis.

Ikke acceptabelt

Men det kan blive en dyr fornøjelse, da patienten skal betale 1.300 kroner for den første konsultation i privatklinikken plus de efterfølgende kontroller til 650 kroner. Dertil kommer udgifter til medicinen, der i såvel offentligt og privat regi kan løbe op i over 1.000 kroner om måneden.
Derfor er det ikke en løsning, Peter Leutscher kan leve med på sigt.

– En klinik som denne kan kun dække behovet hos de patienter, som er i stand til at betale for det, og det er ikke acceptabelt, understreger Peter Leutscher.


– Behandling af smertepatienter bør helt klart være et tilbud i offentligt regi, så alle i målgruppen, uanset økonomisk formåen, har samme mulighed for at benytte sig af tilbuddet, understreger han.

Speciallæge Kristina Winter fra Canify Clinics er helt enig med Peter Leutscher i, at det er “ønskeligt at der er et tilsvarende tilbud i det offentlige, så alle har råd til behandlingen”. 


– Hvis medicin baseret på cannabis en dag udskrives af alle læger, vil det være godt, understreger Kristina Winter.

Nordjyske Kristina Winter onkolog
– Hvis medicin baseret på cannabis en dag udskrives af alle læger, vil det være godt, understreger speciallæge Kristina Winter, der indtil videre imødekommer patienter med et behov på privat klinik i Nørresundby. Foto: Martin Damgård.

– Nu har vi startet behandling for at imødekomme et behov, der ikke dækkes, og for mig drejer det sig om, at patienter med stærke smerter skal have den bedst mulige behandling her og nu, lyder det fra Kristina Winter.

Læger rykker sig

Ifølge Peter Leutscher er der bevægelse i lægeverdenen hvad cannabismedicin angår.

Klinisk Cannabis Forum har nu udviklet sig til et egentligt lægeligt selskab, da Lægeforeningen i sommer stiftede Dansk Selskab for Klinisk Cannabismedicin, med deltagelse af læger og forskere på området.

Leutscher understreger, at det ikke er hans oplevelse, at praktiserende læger grundlæggende er modstandere af medicinsk cannabis. Tværtimod kan han berette om øget interesse. Da selskabet under Lægeforeningen i september afholdt det første videreuddannelses-kursus for læger om emnet, var kurset overtegnet, og der er flere kurser på vej. Samtidig har Lægemiddelstyrelsen indkaldt til et arbejdsmøde, i bestræbelserne på at skabe mere kvalitet i forsøgsordningen.

 

– Vi er ved at rette op på den manglende information og viden der har præget de første år af forsøgsordningen, og der er desuden flere forsøg i gang, der skal skaffe viden om effekten af medicinsk cannabis, så det er meget positivt, siger Peter Leutscher.


Hans håb er, at man i løbet af få år har uddannet så mange praktiserende læger i brugen af medicinsk cannabis, at man opnår en bred geografisk dækning, hvor læger kan henvise patienter til kollegaer i området, der har den fornødne faglige viden om cannabismedicin.


– Det har været en svær indflyvning, men tingene bevæger sig og lægerne er positive, så jeg håber, at vi i løbet af få år får gode muligheder for behandling med medicins cannabis i det offentlige sundhedsvæsen, siger Peter Leutscher.

Læs oprindelig artikel


Fællesskab

Vi er et fællesskab af patienter, sundhedspersonale med flere, der er dedikeret til konstant at opbygge, bruge og dele viden om smertebehandling. Vil du være en del af fælleskabet på de sociale medier? Følg os via nedenstående link:
Ønsker du at læse mere om muligheder for behandling af kroniske smerter i vores klinik i Aalborg, kan du finde mere relevant information på siden Cannabisbehandling samt på siden Kræftbehandling
 
Sidder du inde med spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du altid kontakte vores klinikpersonale, der vil hjælpe dig så vidt muligt med at afklare dine spørgsmål.