Medicinsk anvendelse af cannabis


De juridiske rammer i Danmark tillader medicinsk brug af cannabisprodukter, hvis lægen har udskrevet en recept til patienten, og det købes på apoteket.

Typer af cannabinoidmedicin

Der findes fire hovedkategorier af medicinske cannabisprodukter i Danmark, som er tilgængelige på recept til alvorligt syge patienter. Disse omfatter1:

Færdige farmaceutiske produkter kan indeholde syntetiske cannabinoider, isolerede cannabinoider eller et bredt spektrum af cannabinoider, terpener, flavonoider osv., der stammer fra planten – se nedenstående tabel for yderligere oplysninger om de tre kategorier. Cannabisblomster og mange cannabisekstrakter/præparater (herunder medicinsk cannabis) indeholder et bredt spektrum af cannabinoider, terpener, flavonoider osv.

Færdige farmaceutiske produkter kan indeholde syntetiske cannabinoider, isolerede cannabinoider eller et bredt spektrum af cannabinoider, terpener, flavonoider osv., der stammer fra planten – se nedenstående tabel for yderligere oplysninger om de tre kategorier. Cannabisblomster og mange cannabisekstrakter/præparater (herunder medicinsk cannabis) indeholder et bredt spektrum af cannabinoider, terpener, flavonoider osv.

Forskelle mellem cannabinoidholdige produkter2.

Kriterier for ordination af medicinsk cannabis

Ansvaret for medicinsk behandling med cannabis påhviler altid den behandlende læge. Det er derfor lægen, der fastslår, om en patient skal behandles med medicinsk cannabis.

Ifølge cannabisvejledningen fra Lægemiddelstyrelsen bør1:

Indikationer for medicinsk cannabis

Lægemiddelstyrelsen har vurderet, hvilke patientgrupper og mulige terapeutiske indikationer, der kunne være relevant for behandling med medicinsk cannabis1:

Kroniske smertetilstande

Smerter anses for at være kroniske, når de har varet over 3-6 måneder. Kroniske smertetilstande som nervesmerter (neurogene eller neuropatiske smerter) og cancersmerter kan være relevante at behandle med medicinsk cannabis for nogle typer patienter. Medicinsk cannabis kan ordineres af alle læger, hvis der er tale om en smerteindikation.

 

Multipel sklerose

Der findes godkendt medicin med cannabinoider til patienter med moderat til svær spasticitet på grund af multipel sklerose (MS), som ikke har gavn af anden antispastisk medicin. Centrale nervesmerter og smertefuld spasticitet ved MS kan være relevant at behandle med medicinsk cannabis, der kan ordineres af en neurolog.

 

Rygmarvsskade

Rygmarvsskade (paraplegi) er ofte forbundet med centrale nervesmerter, smertefuld spasticitet og problemer med blærefunktionen. Det er lægemiddelstyrelsens vurdering, at behandling med medicinsk cannabis kan være relevant ved rygmarvsskader. Ordinationen bør foretages af en neurolog.

 

Kvalme og opkast efter kemoterapi

Lægemiddelstyrelsen vurderer, at kvalme og opkastning under eller efter kemoterapi kan være relevant at behandle med medicinsk cannabis. Ved behandling af kræftpatienter, bør ordinationen foretages af en hæmatolog, onkolog eller læge på palliativt hospitalsafsnit.

Medicinsk cannabis er en mulighed for patienter med kroniske lidelser, som oplever manglende effekt eller dårlig tolerance over for konventionel medicin. Din tilstand betragtes som kronisk, hvis symptomerne har varet i mere end tre måneder.

Indikationer der behandles med medicinsk cannabis i Danmark.

Terapeutisk virkning eller ej?

Store, randomiserede kliniske studier til undersøgelse af effektiviteten og sikkerheden ved medicinsk cannabis til specifikke indikationer er stadig meget begrænsede. Derfor er påstande om “ingen beviser” eller “begrænsede beviser” ikke nødvendigvis ensbetydende med, at pålidelige, veldesignede studier har fundet “negative beviser”, men snarere at der er mangel på videnskabelige data. Lægerne er derfor i høj grad afhængige af deres patienters feedback for at vurdere effektiviteten og bivirkninger som led i en mere personlig tilgang. I en rapport baseret på en gennemgang af litteraturen har National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (USA) identificeret indikationer, for hvilke de finder “væsentlig dokumentation” for effekt af medicinsk cannabis. Det drejer sig primært om3:

  • Kroniske smerter hos voksne
  • Kvalme og opkastning efter kemoterapi
  • Muskelkramper hos patienter med multipel sklerose

Ved ordination af medicinsk cannabis i Danmark er der skærpet informationspligt for lægen, da der er tale om en medicinsk behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er fuldt afklaret1. Desuden foreligger der for medicinsk cannabis ikke godkendte data om fx sammenhæng mellem dosering og bivirkninger og heller ikke et produktresumé eller en indlægsseddel (i modsætning til godkendte lægemidler). Det skal derudover oplyses, at brug af cannabis er associeret med bivirkninger. Der henvises i den forbindelse til siden om Forholdsregler samt siden FAQ.

referencer

1. Sundhedsministeriet. Vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen. Retsinformation (2018).

2. First Wednesdays, Hanway Associates & The Danish Ministry of Foreign Affairs. European Medical Cannabis Ecosystem Report (2020).

3. The National Academies of Sciences Engineering and Medicine (U.S.) Committee on the health effects of marijuana: an evidence review and research agenda. The health effects of cannabis and cannabinoids: the current state of evidence and recommendations for research. Washington, DC: the National Academies Press (2017).


Fællesskab

Vi er et fællesskab af patienter, sundhedspersonale med flere, der er dedikeret til konstant at opbygge, bruge og dele viden om smertebehandling. Vil du være en del af fælleskabet på de sociale medier? Følg os via nedenstående link:
Ønsker du at læse mere om muligheder for behandling af kroniske smerter i vores klinik i Aalborg, kan du finde mere relevant information på siden Cannabisbehandling samt på siden Kræftbehandling
 
Sidder du inde med spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du altid kontakte vores klinikpersonale, der vil hjælpe dig så vidt muligt med at afklare dine spørgsmål.