Kontraindikationer ved brug af medicinsk cannabis


Når man overvejer cannabis som en terapeutisk mulighed, bør nogle grupper af patienter være forsigtige eller endog undgå indtagelse af cannabis. Husk, at din læges anvisninger altid bør følges.

Graviditet/amning

Brug af cannabis under graviditet skal undgås. Cannabinoider vil nå fosteret gennem navlestrengen og kan bremse fosterets vækst og påvirke udviklingen af nervesystemet. Cannabis bør også undgås under amning, da det kan påvises i modermælken1.

 

Kombination med andre CNS-dæmpende stoffer

Ved brug af cannabis i kombination med andre stoffer, der har en dæmpende virkning på centralnervesystemet (CNS) – f.eks. alkohol, benzodiazepiner og opiater – kan der være en yderligere beroligende virkning2,3.

 

Børn/unge

Cannabis, især indeholdende THC, bør ikke anvendes af personer under 25 år, medmindre fordelene opvejer risiciene, da brugen af cannabis i denne patientgruppe kan påvirke hjernens udvikling og forårsage langvarige effekter på kognitionen og en øget risiko for psykotiske lidelser og afhængighed3,4.

 

Ældre

Data om ældre patienters brug af cannabis er meget begrænsede. Aldersrelaterede faktorer, såsom nedsat balance, langsommere metabolisme i leveren og hjertekarsygdomme, bør tages i betragtning, når cannabis administreres til denne patientgruppe3.

 

Psykiatriske lidelser

Patienter med en personlig historie indenfor psykiatriske lidelser (især psykoser og skizofreni, men også humørforstyrrelser) eller med skizofreni i familien bør være forsigtige ved brug af cannabisprodukter, især med et højt THC-indhold. Man bør også være forsigtig med patienter med et tidligere misbrug af alkohol, medicin eller ulovlige stoffer, da risikoen for cannabismisbrug for disse personer er større3,5.

 

Hjertekarsygdomme

THC kan forårsage øget hjerterytme og lavt blodtryk. Der bør derfor udvises forsigtighed over for patienter med allerede eksisterende hjertekarsygdomme2.

 

Lever- eller nyresygdomme

Patienter med alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion bør udvise forsigtighed ved brug af cannabis, da der mangler data om den potentielle ophobning af cannabinoider som følge af kronisk brug3.

referencer

1. Grant, K. S., Petroff, R., Isoherranen, N., Stella, N. & Burbacher, T. M. Cannabis use during pregnancy: Pharmacokinetics and effects on child development. Pharmacology and Therapeutics vol. 182 133–151 (2018).

2. Cannabisbureau.nl. Information for pharmacists and healthcare professionals. (2021).

3. Health Canada. INFORMATION FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS. Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids. (2018).

4. Felice, M. de & Laviolette, S. R. Reversing the Psychiatric Effects of Neurodevelopmental Cannabinoid Exposure: Exploring Pharmacotherapeutic Interventions for Symptom Improvement. International Journal of Molecular Sciences 22, (2021).

5. Lowe, D. J. E., Sasiadek, J. D., Coles, A. S. & George, T. P. Cannabis and Mental Illness: A Review. European archives of psychiatry and clinical neuroscience 269, 107 (2019).


Fællesskab

Vi er et fællesskab af patienter, sundhedspersonale med flere, der er dedikeret til konstant at opbygge, bruge og dele viden om smertebehandling. Vil du være en del af fælleskabet på de sociale medier? Følg os via nedenstående link:
Ønsker du at læse mere om muligheder for behandling af kroniske smerter i vores klinik i Aalborg, kan du finde mere relevant information på siden Cannabisbehandling samt på siden Kræftbehandling
 
Sidder du inde med spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du altid kontakte vores klinikpersonale, der vil hjælpe dig så vidt muligt med at afklare dine spørgsmål.