Medicinsk cannabis mod kroniske smerter


Cannabis har været brugt som medicin i forskellige kulturer i tusindvis af år, og med de stadig mere liberale love i mange lande er den medicinske forskning igen begyndt at lægge mere vægt på cannabisplantens sundhedsfremmende egenskaber. Blandt mange andre anvendelsesområder omhandler undersøgelser også den mulige smertelindrende virkning af cannabispræparater. I Danmark har man siden 2018 kunne ordinere medicinsk cannabis til patienter under visse betingelser.

Historien om cannabis som smertestillende middel

De smertestillende egenskaber ved cannabis har været kendt i tusindvis af år. De ældste beviser på plantens medicinske anvendelse blev fundet i Kina, hvor den primært blev brugt til behandling af reumatiske smerter (gigtlidelser), men også forstoppelse og malaria. Desuden er den berømte kinesiske læge Hua T’o (110-207 e.Kr.) kendt for at have brugt cannabisplanten sammen med vin til at bedøve patienter under kirurgiske indgreb.

Fra omkring 1000 år f.Kr. blev cannabis også brugt i Indien. Her blev planten imidlertid ikke kun brugt til at lindre nervesmerter, hovedpine, tandpine og andre lidelser, men også til religiøse ritualer. Senere spredte brugen af cannabis sig videre til Mellemøsten, Afrika og Amerika, og dets smertestillende virkning på ørepine, tandpine og menstruationskramper er ligeledes rapporteret i disse regioner1.

I Europa blev cannabis i første omgang dyrket for at få fibre til fremstilling af reb, tekstiler osv. Men fra det 19. århundrede og frem blev cannabis også brugt i Europa i medicinsk sammenhæng. En af  egenskaberne ved cannabis, der blev beskrevet i litteraturen i det 20. århundrede, var dens smertelindrende virkning. Her fandtes der allerede tilsvarende produkter, der blev solgt på apotekerne1.

I 1925 blev cannabis forbudt ved en aftale på den anden internationale opiumkonference i Genève2. Dette lagde grunden til den restriktive narkotikapolitik på verdensplan og forbød også brugen af cannabismedicin.

I nogle lande er medicinsk cannabis dog tilladt igen i dag. Derfor kan internationale forskere også være mere opmærksomme på fordelene ved medicinske cannabispræparater igen. I dag er kroniske smerter den mest almindelige indikation for recept på cannabis i Danmark.

Hvordan virker medicinsk cannabis smertestillende?

Eksperter mener, at cannabis’ virkning på smerter kan forklares ved, at cannabinoider som THC og CBD interagerer med kroppens endocannabinoide system3.

Det endocannabinoide system

Det endocannabinoide system (ECS) er et reguleringssystem, der består af receptorer for endogene cannabinoider. Disse såkaldte endocannabinoider kan aktivere receptorerne efter behov og påvirke visse processer. Disse processer omfatter smertefornemmelse, regulering af følelser, søvn og immunsystemet.

Desuden kan de aktive stoffer i cannabisplanten (phytocannabinoider) også binde sig til disse receptorer, aktivere dem og dermed forårsage lignende virkninger. I alt indeholder cannabisplanten mere end 100 cannabinoider, hvoraf kun nogle få er blevet undersøgt indtil videre. THC og CBD er de mest udbredte og bedst undersøgte phytocannabinoider.

De vigtigste receptorer er cannabinoidreceptor 1 (CB1) og 2 (CB2).  Begge antages at have smertestillende virkninger, når de aktiveres. CB1 findes hyppigt i centralnervesystemet, mens CB2 findes hyppigt i immunceller. Begge receptorer er fordelt i hele kroppen3.

Ved hvilken slags smerter anvendes medicinsk cannabis?

Medicinsk cannabis er ikke et universalmiddel – og bør derfor også anvendes med forsigtighed. De fleste recepter på medicinsk cannabis er for kroniske smerter, og effekten på især neuropatiske smerter understøttes af videnskabelige undersøgelser. Det er ret tvivlsomt, om cannabis er effektivt mod akutte smerter2,4,5,6.

Effekten af cannabinoider på kroniske smerter

THC anses for at være den vigtigste smertestillende cannabinoid, men CBD bidrager også til den smertestillende virkning. Desuden synes kombinationen af disse to cannabinoider at forstærke de positive virkninger og samtidig reducere de uønskede bivirkninger af THC. En af de mekanismer, der er involveret i den smertestillende virkning af cannabinoider, er en reduktion af neuronernes frigivelse af neurotransmittere, hvilket ændrer smertefornemmelsen7

Undersøgelser viser, at cannabis ikke er et klassisk smertestillende middel, men bidrager snarere til, at patienterne opfatter smerten som mindre forstyrrende8. Smerten forsvinder ikke, men opfattes som mindre ubehagelig ved cannabinoidbehandling.

Hvordan anvendes cannabisprodukter mod smerter?

Cannabis kan være en værdifuld støtte i smertebehandling. Cannabinoider kan ordineres som et supplement til almindelige smertestillende midler, f.eks. opioider. Især patienter, som ikke får tilstrækkelig lindring af konventionelle behandlinger, kan drage fordel af mulighederne for en supplerende cannabinoidbehandling.

For personer, der lider af de til tider meget ubehagelige bivirkninger ved opioider, kan smertebehandling med cannabinoider også give fordele9. Optimalt set kan doseringen af opioider reduceres på grund af den ændrede smerteopfattelse, hvilket igen kan reducere bivirkningerne og risikoen for opioidafhængighed.

Andre fordele ved medicinsk cannabis

Flere undersøgelser tyder også på, at phytocannabinoider kan mindske bivirkningerne af stærke smertestillende midler og sekundære symptomer på kroniske lidelser:

 • Kvalme og opkastning er en almindelig bivirkning ved opioidbehandling. Undersøgelser af cannabisbehandling under kemoterapi har vist, at cannabis kan lindre kvalme og opkastninger5.
 
 • Nogle patienter lider af appetitløshed og vægttab på grund af langvarige alvorlige smerter. Nedsat appetit er ligeledes en almindelig bivirkning ved opioid smertebehandling. Cannabis har vist sig at stimulere appetitten5.
 
 • Mange smertepatienter lider af depression som følge af deres kroniske smerter. Ifølge en tysk undersøgelse bliver 2,8 % af cannabismedicinen ordineret til depression4.
 
 • Søvnforstyrrelser er ikke ualmindelige blandt mennesker med kroniske smerter og er en ekstra belastning. Forskningsgrupper peger på den mulige søvnfremmende virkning af medicinsk cannabis10.
 

Anvendelsesformer for cannabis mod smerter

Cannabismedicin findes i forskellige anvendelsesformer:

 • Indhalation: Hvis cannabispræparaterne optages gennem lungerne, kommer de hurtigt ind i blodbanen og sikrer, at virkningen indtræder indenfor få minutter. På grund af de kræftfremkaldende forbrændingsprodukter fra rygning anbefaler læger inhalation med en fordamper.
 
 • Oral indtagelse: Medicinske cannabispræparater fremstilles også som lægemidler til oral indtagelse. Patienterne kan tage medicinen i form af tabletter, kapsler, olier eller alkoholiske tinkturer. Smertepatienter foretrækker ofte at tage medicinen oralt på grund af den nøjagtige dosering og den længere virkningstid.
 
 • Oromukosal anvendelse: En anden form for anvendelse er absorption gennem mundslimhinden. I dette tilfælde anbringes dråber under tungen. På denne måde passerer de aktiverede aktive stoffer direkte ind i blodbanen og giver en hurtig virkning; desuden bliver en del af medicinen slugt og absorberet via fordøjelseskanalen.
 

Læs mere om de forskellige anvendelsesformer på siden Farmakokinetik.

 

 

Hvilke cannabisprodukter mod smerter kan lægen udskrive på recept?

Lægemidler, der indeholder stoffer, der findes i cannabisplanten, kalder vi cannabis-baseret medicin, hvorimod plantedele eller udtræk af plantedele fra cannabisplanten kaldes medicinsk cannabis. Din læge kan ordinere cannabis-baseret medicin og har kunnet det i mange år. Læger kan nu også udskrive medicinsk cannabis, men har ikke pligt til det, heller ikke selvom du opfylder en af de nævnte betingelser for at få det.

 

Cannabisprodukter under forsøgsordningen med medicinsk cannabis

Medicinsk cannabis er plantedele eller udtræk (f.eks. olie) fra cannabisplanten. Medicinsk cannabis er ingen steder i verden godkendt som et lægemiddel11. Medicinsk cannabis er omfattet af det lovforslag, som trådte i kraft 1. januar 2018 og blev forlænget yderligere 4 år i 2022. Alle cannabisprodukter, der ønskes omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, skal optages på en liste, som offentliggøres af Lægemiddelstyrelsen. Det er således muligt for alle at se, hvilke cannabisprodukter, der lovligt er til rådighed for lægers ordination og apotekets udlevering i Danmark. Se listen over optaget cannabisprodukter her

I gruppen medicinsk cannabis findes følgende cannabispræparater:

Urtete/inhalationsdamp

 • THC cannabisblomst
 • THC og CBD cannabisblomst
 

Orale cannabisolier

 • CBD olie
 • THC olie
 

Cannabispræparater under magistral ordning med cannabis-baseret medicin

Cannabis-baseret medicin er derimod lægemidler, som opfylder de strenge krav, som sundhedsmyndighederne stiller til producenten. Lægerne har i mange år kunnet ordinere cannabis-baseret medicin til patienter. Cannabis-baseret medicin er ikke omfattet af lovforslaget11. Cannabis-baseret medicin er kapsler eller olie, som er klar til brug.

Cannabis baseret medicin produceres fra Glostrup Apotek, hvor der findes:

Orale dråber/kapsler

 • THC olie
 • CBD olie
 • THC og CBD i samme olie
 

Ofte stillede spørgsmål

FAQ: Hvilke typer smerter bruges cannabis til?

Cannabinoider ordineres i smertebehandling primært til kroniske smerter. Især for neuropatiske smerter er der god dokumentation i litteraturen for en effekt af cannabis. Virkningen på akutte smerter er tvivlsom.

FAQ: Er CBD eller THC egnet til smertebehandling?

THC anses for at være det vigtigste smertelindrende cannabinoid, men CBD har også smertelindrende virkning. Begge ændrer smertefornemmelsen, så den opfattes som mindre forstyrrende. Begge cannabinoider virker synergistisk, dvs. at de positive virkninger forstærkes og de negative bivirkninger af THC mindskes, når de tages sammen. 

FAQ: Er cannabis på recept syntetisk?

Farmaceutiske produkter kan indeholde syntetiske cannabinoider, isolerede cannabinoider eller et bredt spektrum af cannabinoider, terpener, flavonoider osv., der stammer fra planten. Hvorimod cannabisblomster og mange cannabisekstrakter/præparater (herunder medicinsk cannabis i forsøgsordningen) indeholder et bredt spektrum af cannabinoider, terpener, flavonoider osv. og er produceret under GACP og GMP. Læs mere om produktion af cannabispræparater her.

Ansvarsfraskrivelse og juridisk meddelelse

Denne artikel er kun til oplysningsformål og erstatter ikke lægelig rådgivning fra en læge. Indholdet har ikke til formål at motivere til selvdiagnosticering eller selvbehandling eller at friste folk til at ændre deres egen medicinske behandling. Canify Clinics giver ingen anbefalinger og fremmer ikke diagnostiske metoder eller behandlinger. Hvis du ønsker at ændre din behandling, skal du altid drøfte det med en læge. Canify Clinics kan desuden ikke garantere for indholdets nøjagtighed, aktualitet og balance. Derfor påtager hverken forfatterne af teksterne eller Canify Clinics sig noget ansvar for skader, der kan opstå som følge af selvstændig brug af de oplysninger, der er beskrevet her.

Referencer

 1. Zuardi, A. W. History of cannabis as a medicine: A review. Revista Brasileira de Psiquiatria vol. 28 153–157 Preprint at https://doi.org/10.1590/S1516-44462006000200015 (2006).  
 2. Kirsten R. Müller-Vahl, Franjo Grotenhermen; “Cannabis und Cannabinoide in der Medizin” Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin 2020, S. 218
 3. Anthony, A. T., Rahmat, S., Sangle, P., Sandhu, O. & Khan, S. Cannabinoid Receptors and Their Relationship With Chronic Pain: A Narrative Review. (2020).
 4. Sundhedsministeriet. Vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningenRetsinformation (2018).
 5. Ailbao, A. & Spanagel, R. Medical cannabinoids: a pharmacology-based systematic review and meta-analysis for all relevant medical indications. BMC Med 20, (2022).
 6. The National Academies of Sciences Engineering and Medicine (U.S.) Comittee on the health effects of marijuana: an evidence review and research agenda. The health effects of cannabis and cannabinoids: the current state of evidence and recommendations for research. Washington, DC: the National Academies Press (2017).
 7. Ferro, E. S. et al. Cannabinoid Therapeutics in Chronic Neuropathic Pain: From Animal Research to Human Treatment. (2021).
 8. de Vita, M. J., Moskal, D., Maisto, S. A. & Ansell, E. B. Association of Cannabinoid Administration With Experimental Pain in Healthy Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry 75, 1118–1127 (2018).
 9. Boehnke, K. F., Litinas, E. & Clauw, D. J. Medical Cannabis Use Is Associated With Decreased Opiate Medication Use in a Retrospective Cross-Sectional Survey of Patients With Chronic Pain. J Pain 17, 739–744 (2016).
 10. Walsh, J. H. et al. Treating insomnia symptoms with medicinal cannabis: a randomized, crossover trial of the efficacy of a cannabinoid medicine compared with placebo. Sleep 44, (2021).
 11. Medicinsk cannabis og cannabisbaseret medicin – Patienthåndbogen på sundhed.dk. 


Fællesskab

Vi er et fællesskab af patienter, sundhedspersonale med flere, der er dedikeret til konstant at opbygge, bruge og dele viden om smertebehandling. Vil du være en del af fælleskabet på de sociale medier? Følg os via nedenstående link:
Ønsker du at læse mere om muligheder for behandling af kroniske smerter i vores klinik i Aalborg, kan du finde mere relevant information på siden Cannabisbehandling samt på siden Kræftbehandling
 
Sidder du inde med spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du altid kontakte vores klinikpersonale, der vil hjælpe dig så vidt muligt med at afklare dine spørgsmål.