Cannabis mod multipel sklerose


På verdensplan er ca. 2,8 millioner mennesker ramt af den neurologiske sygdom multipel sklerose, eller MS forkortet. I Danmark lever knap 18.000 personer med sygdommen1. Kvinder rammes oftere (2/3) end mænd i voksenalderen. Multipel sklerose følger sjældent det samme forløb. Dette gør terapi og behandling udfordrende for patienter og læger.

 

Når konventionel medicin ikke er nok til at lindre symptomerne på nervesygdommen, kan medicinsk cannabis være et alternativ. Canify Clinics vil gerne støtte dig på din rejse med multipel sklerose og giver dig først et overblik over forudsætningerne. Hvad er multipel sklerose, hvordan diagnosticeres den, og hvad er prognosen? Der findes ingen kur mod sygdommen, men der findes behandlinger, som kan påvirke forløbet i en positiv retning.

 

Kriterier for ordination af medicinsk cannabis til multipel sklerose

Ansvaret for medicinsk behandling med cannabis påhviler altid den behandlende læge. Det er derfor lægen, der fastslår, om en patient skal behandles med medicinsk cannabis.

Ifølge cannabisvejledningen fra Lægemiddelstyrelsen bør2:

Lægemiddelstyrelsen har vurderet, hvilke patientgrupper og mulige terapeutiske indikationer, der kunne være relevant for behandling med medicinsk cannabis2, hvor Multipel Sklerose er én af indikationerne. Som privat patient kan du få cannabismedicin ordineret på recept. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os, så vi kan koordinere din behandling sammen.

Hvad er multipel sklerose?

MS er en inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet, som normalt udvikler sig i tilbagefald. Nervestrukturerne i hjernen og rygmarven udgør centralnervesystemet, forkortet CNS. Det regulerer den centrale behandling af stimuli i kroppen, herunder følgende opgaver:

 • Formidling og behandling af meddelelser (stimuli) fra omgivelserne og fra kroppens indre. Du bliver f.eks. sulten, når du ser mad.

 

 • Koordinering af motoriske bevægelser. F.eks. kan du vinke til nogen, mens du går, og hilse på personen.

 

 • Kognitive funktioner – Dette henviser til alt, hvad der har med sprog, tænkning, hukommelse, drivkraft og følelser at gøre.

 

 • Regulering af det sunde samspil mellem alle vitale systemer i menneskekroppen. F.eks. accelererer din vejrtrækning under anstrengelse, eller din krop tilpasser sig dag- og natterytmen.
 

Den latinske betegnelse for multipel sklerose er encephalomyelitis disseminata. Det betyder dissemineret (af lat. disseminare ‘strø ud, sprede’, af dis- og seminare ‘sprede frø’), betændelse i hjernen og rygmarven og beskriver godt, hvad der sker ved sygdommen:

Immunforsvaret angriber og ødelægger dele af nervefibrene i CNS, som er vigtige for overførslen af impulser. Selve nervefibrene og cellerne angribes også. Denne skade kaldes demyelinisering3. Sygdomme, hvor kroppens eget immunsystem angriber kroppen, kaldes autoimmune sygdomme. Processen svarer til en mus, der tygger på isoleringen af kablerne i dit hjem. Isoleringen repræsenterer det myelinlag, der omgiver de fleste nerver og sikrer, at signalerne hurtigt bliver sendt videre. Hvis musen bliver ved med at gnave, vil den sandsynligvis gå efter selve ledningerne – nervefibrene – som det næste. Det er muligt, at dit stereoanlæg så vil have en løs kontakt, men i værste fald vil højttalerne slet ikke fungere længere. Forskellen: I modsætning til ledningsnettet i et stereoanlæg kan nervebaner og hjernemateriale ikke udskiftes.

Hvad er de mulige årsager til MS?

Forskere har endnu ikke været i stand til fuldt ud at forklare, hvorfor folk udvikler multipel sklerose. I henhold til de nuværende data antages det, at forskellige faktorer fremmer forekomsten af multipel sklerose. Disse faktorer omfatter:

 • Arvelig disposition (genetisk disposition): Det betyder, at familiemedlemmer ikke overfører sygdommen som sådan til deres afkom, men at de overfører en øget risiko for sygdommen4.

 

 • Eksterne påvirkninger, såkaldte miljøfaktorer: Eksperter formoder, at rygning, for meget D-vitamin og virusinfektioner (f.eks. Epstein-Barr-virus) kan fremme forekomsten af sygdommen5.
 

Hvilke MS-symptomer kan forekomme?

Symptomerne på MS er varierede og forskellige for hvert enkelt individ: Der er ikke to sygdomme, der er ens. Fordi centralnervesystemets funktioner er så omfattende, kan multipel sklerose påvirke alle disse funktioner7.

Nogle symptomer kaldes tidlige symptomer. Det er tegn, der normalt optræder i begyndelsen af den neurologiske sygdom. Disse omfatter8:

 • Spastisk (krampagtig) lammelse

 

 • Koordinationsproblemer

 

 • Føleforstyrrelser såsom følelsesløshed eller “myrekryb” over hele kroppen, som ofte forekommer pletvis

 

 • Synsforstyrrelser, hvor der er tab af synet i synsfeltet eller synet er sløret. Lejlighedsvis beskriver patienterne også dobbeltsyn

 

 • Hurtig træthed og udmattelse

 

 • Koncentrationsbesvær
 

De tidlige symptomer fortsætter med at optræde i det fremskredne sygdomsforløb.

Hvis det autonome nervesystem også angribes under en episode, mister patienterne ofte kontrollen over deres blære- og tarmfunktion. Ofte har sygdomsforløbet også en indvirkning på det psykiske helbred, og patienterne udvikler ofte også depressioner.

De fleste af symptomerne forsvinder normalt, når episoden er overstået. Hvis de forvoldte skader er for store, kan der dog forblive permanente neurologiske funktionsnedsættelser.

MS-diagnosen – Nyttige ting at vide om diagnose

Der findes ikke et enkelt klinisk træk eller en enkelt diagnostisk procedure til at identificere multipel sklerose. Diagnosen MS er snarere baseret på en kombination af kliniske, billeddannelses- og laboratoriefund7.

Diagnosen MS stilles ved udelukkelse. Det betyder, at neurologer først udelukker alle differentialdiagnoser, dvs. diagnoser, der forårsager lignende symptomer.

En første indikation på tilstedeværelsen af inflammatorisk sygdom kan være forhøjede inflammationsniveauer (CRP) i blodet under et tilbagefald. Værdien alene er dog for uspecifik til at drage reelle konklusioner; mange forholdsvis harmløse sygdomme får nemlig også værdien til at stige. En vigtig del af diagnosen9 er undersøgelsen af væsken i hjernen og rygmarven, den såkaldte cerebrospinalvæske. I cerebrospinalvæsken undersøger man visse proteiner og celler. Desuden foretages en MRT (magnetisk resonansbilleddannelse) for at påvise eventuelle ændringer i hjernen. Elektrofysiologiske målinger, især bestemmelse af synsnervernes kapacitet, er også en del af diagnosen.

Et nyttigt redskab til diagnosticering af MS er McDonald-kriterierne, som kræver, at der er tegn på skade eller dysfunktion i mindst to af fire områder af centralnervesystemet på forskellige tidspunkter: På eller ved siden af cortex, omkring hulrummene i hjernen (ventrikler), i lillehjernen og i rygmarven7

Progression i multipel sklerose

Når MS-typiske forandringer påvises første gang via MRI eller CSF-undersøgelse, taler neurologer om et klinisk isoleret syndrom (CIS). CIS kan udvikle sig til MS, men det kan også kun forekomme én gang.

Når diagnosen er bekræftet, inddeler neurologer sygdommen i forskellige forløb10:

 • Attakvis multipel sklerose (RMS): Denne type multipel sklerose er kendetegnet ved episoder med symptomer, hvor virkningerne af MS-episoden forsvinder helt eller i det mindste delvist inden for få uger.

 

 • Sekundær progressiv multipel sklerose (SPMS): De fleste mennesker med MS udvikler sekundær progressiv MS, efterhånden som sygdommen udvikler sig. Det vigtigste kendetegn er en langsom klinisk forværring af patientens tilstand uafhængigt af tilbagefald.

 

 • Primær progressiv multipel sklerose (PPMS): Primær progressiv MS er kendetegnet ved, at patienterne rammes af en gradvis invaliditet lige fra starten. Denne form for multipel sklerose udvikler sig ofte uden tilbagefald.

 

 • Godartet multipel sklerose: En lille del af MS-patienterne er forskånet for væsentlige funktionsnedsættelser i flere årtier efter diagnosen. Ved denne form for sygdom er det vigtigt at overvåge kognitive evner og koncentrationsevne.

 

MS terapi og behandlingsmuligheder

Multipel sklerose kan ikke helbredes i henhold til den nuværende medicinske viden. Helhedsorienteret behandling kan dog bremse udviklingen og lindre symptomerne. Neurologer behandler i øjeblikket patienterne i henhold til en trefaset terapimodel, der tager hensyn til individuelle forløb. De tre faser kaldes attakbehandling, sygdomsbremsende behandling og symptomatisk terapi11.

Under et tilbagefald har brugen af binyrebarkhormon til behandling af akutte symptomer vist sig at være effektiv. Kortison har en antiinflammatorisk virkning og kan således bidrage til at lindre symptomerne. Behandlingen har dog også bivirkninger. Hvis kortison ikke hjælper, anses såkaldt plasmaferese (blodvask) for at være en alternativ tilbagefaldsbehandling. Proceduren svarer til dialyse – under plasmaferese isoleres nogle komponenter af blodplasmaet, og det rensede blod strømmer tilbage gennem den fastgjorte adgang.

Sygdomsbremsende behandling kan forhindre tilbagefald og kan have en positiv effekt på sygdomsforløbet. Målet er således at bremse sygdomsforløbet. Til forløbsmodificerende behandling anvendes lægemidler, der påvirker immunsystemet.

Symptomatiske behandlinger behandler symptomerne på multipel sklerose med ergoterapi, fysioterapi og taleterapi. Rehabilitering er en vigtig del af terapien, og i nogle tilfælde anvendes her også medicin, f.eks. til behandling af depression eller blæresvaghed.

MS-terapier uden medicin er ikke effektive. Her er der kun symptomatisk behandling tilbage, som ikke kan bremse sygdomsforløbet. Selv om en kost, der er tilpasset sygdommen, under visse omstændigheder kan have en positiv effekt på sygdomsforløbet, er den ikke indflydelsesrig nok i sig selv.

 

Medicinsk cannabis i behandling for multipel sklerose

Det (endogene) endocannabinoidsystem er blandt andet en del af nervesystemet i menneskekroppen. Det omfatter de såkaldte cannabinoidreceptorer CB1 og CB2. Mens CB1-receptorerne hovedsageligt findes i nervecellerne i forskellige dele af hjernen og i det perifere (omgivende) nervesystem, findes CB2-receptorerne hovedsageligt i immunsystemet, men også i andre dele af kroppen. Hos patienter, der lider af spastiske lidelser som følge af multipel sklerose, kan endocannabinoidsystemet være ændret. Der er mistanke om, at der er mangel på kroppens egne cannabinoider (endocannabinoider), f.eks. anandamid. Disse er vigtige for signaloverførslen mellem nerveceller12. Systemet er involveret i processer som f.eks. betændelse af nervevæv, neuronale reparationsmekanismer og beskyttelse af nerveceller (neuroprotektion), som alle er vigtige processer i forbindelse med multipel sklerose13. Cannabis’ virkning på kroppen er baseret på, at cannabisplanten også indeholder cannabinoider, der kan bindes til de respektive receptorer. De mest kendte af disse aktive stoffer er THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) og CBD (cannabidiol). THC kan have en euforiserende virkning, men også bl.a. en smertelindrende virkning. CBD har derimod ingen euforiserende virkning og kan have en antiinflammatorisk, antikonvulsiv, beroligende og angstdæmpende virkning.

THC til Multipel Sklerose

Resultaterne af flere undersøgelser peger især på at cannabis har en krampeløsende virkning. Særligt interessant: I 2017 rapporterede newzealandske forskere om forsøgspersoner, der ikke reagerede tilstrækkeligt på standardmedicin mod multipel sklerose. Efter at patienterne havde fået cannabismedicin med lige dele CBD og THC i tre måneder, rapporterede forskerholdet en betydelig forbedring af spasticiteten14.

Et stort antal patienter med multipel sklerose lider også af smerter. Dette kan være et resultat af spasticitet eller ødelagte nervefibre. Forskellige undersøgelser har allerede undersøgt og konkluderet effektiviteten af cannabis som medicin mod nervesmerter13,15,16.

Det er ikke ualmindeligt, at de ramte udvikler depression som følge af deres sygdom. Også her kan cannabis som medicin have en støttende virkning sammen med psykoterapi: I en undersøgelse om virkningen af medicinsk cannabis på kvalme og opkastninger under kemoterapi anfører forskerne, at den humørløftende virkning af cannabis med THC er en helt igennem ønskværdig bivirkning17.

CBD til Multipel Sklerose

I fremtiden kan behandling med høje doser CBD også lindre MS-patienters lidelser. Selv om forskningen endnu ikke er moden nok til at kunne udtale sig endeligt, giver de første undersøgelser håb: Israelske forskere gav mus med MS-lignende symptomer højkoncentreret CBD. Musene viste mindre inflammation og kunne bevæge deres ben igen efter behandling med CBD18.

 

Hvordan Canify Clinics kan hjælpe dig med din MS-diagnose

Canify Clinics ønsker at støtte dig så godt som muligt på din vej til medicinsk cannabis. Det er vigtigt for os at gøre behandlingen tilgængelig og i din bedste interesse, så du kan tilrettelægge din hverdag og blive så symptomfri som muligt.

Når du har registreret dig uforpligtende på vores portal www.canifyclinics.dk, kontrollerer vores læger dine helbredsoplysning og kontakter dig hurtigt for at drøfte de næste skridt, og hvis behandling med medicinsk cannabis er en mulighed for dig, får du en aftale med en af vores tilknyttede speciallæger.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er årsagen til MS?

De nøjagtige årsager til den neurologiske autoimmune sygdom er endnu ikke klarlagt. Der er dog nogle omstændigheder, der fremmer forekomsten af MS. En af disse er en såkaldt genetisk disposition. Det betyder, at folk har en arvelig disposition for multipel sklerose – men der er også mennesker, hvor dette ikke har indflydelse på deres helbred. Eksperter har mistanke om, at rygning, D-vitamin og virusinfektioner (f.eks. Epstein-Barr-virus) kan fremme sygdomsudbruddet.

 

Hvorfor forårsager MS smerter?

Da multipel sklerose er en sygdom, hvor immunsystemet beskadiger nerverne, kan symptomerne påvirke hele kroppen. Det betyder, at smerter kan være et symptom, der forekommer overalt, og som nogle gange er meget voldsomme. Smertestillende midler kan hjælpe, og bl.a. medicinsk cannabis kan være en mulighed for behandling, der kan give lindring og genoprette livskvaliteten.

 

Hvornår kan man bruge cannabis mod MS?

Flere undersøgelser har vist, at cannabinoiderne THC og CBD, der findes i cannabis, kan have en smertelindrende, krampeløs og humørløftende virkning. Den inflammatoriske sygdom medfører blandt andet smertefulde muskelkramper og spasmer. Selv om medicinsk cannabis ikke kan helbrede multipel sklerose, kan det således være effektivt mod symptomerne. Da mange mennesker med tiden lider af depressive stemninger, kan virkningen af cannabis også hjælpe her. Samarbejde med specialister i neurologi og psykiatri er dog fortsat uerstatteligt.

Ansvarsfraskrivelse og juridisk meddelelse

Denne artikel er kun til oplysningsformål og erstatter ikke lægelig rådgivning fra en læge. Indholdet har ikke til formål at motivere til selvdiagnosticering eller selvbehandling eller at friste folk til at ændre deres egen medicinske behandling. Canify Clinics giver ingen anbefalinger og fremmer ikke diagnostiske metoder eller behandlinger. Hvis du ønsker at ændre din behandling, skal du altid drøfte det med en læge. Canify Clinics kan desuden ikke garantere for indholdets nøjagtighed, aktualitet og balance. Derfor påtager hverken forfatterne af teksterne eller Canify Clinics sig noget ansvar for skader, der kan opstå som følge af selvstændig brug af de oplysninger, der er beskrevet her.

Referencer

 1. Scleroseforeningen. Få tallene om sclerose
 2. Sundhedsministeriet. Vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen. Retsinformation (2018).
 3. Zalc, Bernard. One hundred and fifty years ago Charcot reported multiple sclerosis as a new neurological disease. Brain : a journal of neurology vol. 141,12 (2018).
 4. Patsopoulos, Nikolaos A et al. Fine-mapping the genetic association of the major histocompatibility complex in multiple sclerosis: HLA and non-HLA effects. PLoS genetics vol. 9,11 (2013).
 5. Olsson, T., Barcellos, L. & Alfredsson, L. Interactions between genetic, lifestyle and environmental risk factors for multiple sclerosis. Nat Rev Neurol 13, 25–36 (2017).
 6. Brownlee, Wallace J et al. Diagnosis of multiple sclerosis: progress and challenges. Lancet (London, England) vol. 389,10076 (2017).
 7. Rommer, Paulus Stefan et al. Symptomatology and symptomatic treatment in multiple sclerosis: Results from a nationwide MS registry. Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England) vol. 25,12 (2019).
 8. Hoffmann, S. et al. Multiple Sklerose: Epidemiologie, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie. ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2009.
 9. Thompson, Alan J et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. The Lancet. Neurology vol. 17,2 (2018).
 10. Progressin Sclerose. Hvilke typer multipel sclerose findes der?
 11. Scleroseforeningen. Der er forskellige muligheder for medicinsk behandling.
 12. Centonze, D. et al. The endocannabinoid system is dysregulated in multiple sclerosis and in experimental autoimmune encephalomyelitis. Brain 130, 2543–2553 (2007).

 13. Mecha, M., Carrillo-Salinas, F. J., Feliú, A., Mestre, L. & Guaza, C. Perspectives on Cannabis-Based Therapy of Multiple Sclerosis: A Mini-Review. Front Cell Neurosci 14, 34 (2020).

 14. Keating, Gillian M. Delta-9-Tetrahydrocannabinol/Cannabidiol Oromucosal Spray (Sativex®): A Review in Multiple Sclerosis-Related Spasticity. Drugs vol. 77,5 (2017).

 15. Lakhan, Shaheen E, and Marie Rowland. Whole plant cannabis extracts in the treatment of spasticity in multiple sclerosis: a systematic review. BMC neurology vol. 9 59. (2009).

 16. Iskedjian, Michael et al. Meta-analysis of cannabis based treatments for neuropathic and multiple sclerosis-related pain. Current medical research and opinion vol. 23,1 (2007).

 17. Tramèr, M. R. et al. Cannabinoids for control of chemotherapy induced nausea and vomiting: quantitative systematic review. BMJ 323, 16 (2001).

 18. Kozela, Ewa et al. Cannabidiol inhibits pathogenic T cells, decreases spinal microglial activation and ameliorates multiple sclerosis-like disease in C57BL/6 mice. British journal of pharmacology vol. 163,7 (2011).


Fællesskab

Vi er et fællesskab af patienter, sundhedspersonale med flere, der er dedikeret til konstant at opbygge, bruge og dele viden om smertebehandling. Vil du være en del af fælleskabet på de sociale medier? Følg os via nedenstående link:
Ønsker du at læse mere om muligheder for behandling af kroniske smerter i vores klinik i Aalborg, kan du finde mere relevant information på siden Cannabisbehandling samt på siden Kræftbehandling
 
Sidder du inde med spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du altid kontakte vores klinikpersonale, der vil hjælpe dig så vidt muligt med at afklare dine spørgsmål.